ค่าบริการของเรา

บริการเรานั้นมีหลากหลายถึง 27 รายการ แบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่มคือ ล้างรถพื้นฐาน ล้างมอเตอร์ไซต์ ล้างขัดเคลือบเงาสี ขัดปรับสภาพสี ฟื้นฟูภายใน ขัดไฟหน้า และ กลุ่มเก็บงานละเอียด โดยมีรายละเอียดของแต่ละบริการ และอัตราค่าบริการแบ่งกลุ่มดั่งนี้ครับno. Basic Wash size
s m l x xl xxl
B1 ล้างภายนอก 120 140 150 160 180 200+
B2 ล้างสี+ดูดฝุ่น 140 160 180 200 230 250+
B3 ดูดฝุ่น 80 80 100 100 120 150
B4 เพิ่มอัดฉีด 100

no. Moto Cleaner size
s m l x xl xxl
M1 ล้างมอเตอร์ไซต+wax 120 140 150 160 180 200+

no. Engine Cleaner size
s m l x xl xxl
E1 ล้างห้องเครื่อง + ล้างรถดูดฝุ่น 450 450 450 500 500 500
E2 ล้างแห้งห้องเครื่อง + ล้างรถดูดฝุ่น 500 500 500 600 600 600+

no. Wax Detailing size
s m l x xl xxl
W1 ชักเงา 3M Premium Liquid Wax + ลูบดินน้ำมัน 700 800 900 1,000 1,100 1,200
W2 เคลือบ 3M Ultra marine paste wax + ลูบดินน้ำมัน 550 600 650 700 800 900
W3 เคลือบ 3M Paste Wax+ลูบดินน้ำมัน 450 500 550 600 700 800
W4 ขัดเคลือบเงา 3M Premium wax+ 3M Paste wax+ลูบดินน้ำมัน 900 1,000 1,100 1,300 1,500 1,700

no. Polish Detailing size
s m l x xl xxl
P1 ขัดปรับสภาพสี+ลบรอยลึก 6 ขั้นตอน เต็มระบบ 3,600 4,000 4,000 5,000 6,000 7,000
P2 ขัดปรับสภาพสี 4 ขั้นตอน 2,600 3,000 3,000 3,500 4,000 5,000
P3 ลบรอยเฉพาะจุด (คราบมูลนก,ปูน,น้ำ,ขีดขวน,สีสากด้าน) 300-1,000
P4 ขจัดคราบยางมะตอย 450

no. Detailing size
s m l x xl xxl
D1 ลูบดินน้ำมัน 100-200
D2 ขจัดคราบยางมะตอย + คราบแมลง + ละอองสี 300-1,500
D3 น้ำยานอก (ลงมือ) 200 200 200 300 300 400
D4 น้ำยานอก (ลงเครื่อง) 300 300 300 350 350 400
D5 น้ำยาฝาก paste wax 100 100 100 150 150 200
D6 น้ำยาฝาก liquid wax 200 200 200 300 300 300
D7 Special Detailing 500-1000

no. Headligh Lens Polish size
s m l x xl xxl
H1 ขัดโคมไฟหน้า + (ล้างสี+ดูดฝุ่น) 600-1000 ตามสภาพและขนาด

no.

Interior Detailing

size
s m l x xl xxl
i1 ฟอกเบาะหนัง + ล้างรถดูดฝุ่น 1,800 1,800 1,800 1,800 2,500 4,000
i2 ฟอกเบาะผ้า + ล้างรถดูดฝุ่น 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 5,000
i3 ฟื้นฟูภายใน (พื้นพรม,เพดาน,เฉพาะจุด) 500-1500
i4 โอโซน 200

‹ top