เคลือบแก้ว | Glass Coating


3M Paint Coating Protection คือที่สุดของการคิดค้น เพื่อปกป้องสีรถยนต์ ด้วยส่วนผสมของ SiO2 ที่สร้างชั้นฟิมล์เคลือบผิวที่สีรถให้ความทนทาน กว่าการเคลือบสีทั่วไป ให้ความเงาสดใสผิวสีลื่น ยากต่อการจับตัวของฝุ่น และยึดเกาะแน่น ติดทนยาวนาน เปรียบเสมือนเกราะป้องกัน การเกาะตัวของฝุ่น น้ำ มลภาวะ ลดรอยขีดข่วนตั้งแต่ต้นเหตุ

ขัดกระดาษทรายno. Advance Coating Protection size
s m l x xl xxl
A1 เคลือบแก้ว 3M ** 1 ปี**
7,500 9,000 11,000
A2 เคลือบแก้ว 3M ** 3 ปี**
21,000 24,000 30,000
A3 เคลือบแก้ว 3M ** 5 ปี**
30,000 38,000 48,000
A4 เคลือบแก้ว 3M x 6 ครั้ง
33,000 42,000 54,000
A5 เคลือบแก้ว 3M x 10 ครั้ง
50,000 65,000 85,000
A6 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน Sport bike
3,300
A7 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน Naked bike
2,800
A8 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน Scooter bike 3,300 3,800 4,300

 

no. Right Package Coating Protection size
s m l x xl xxl
R1 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน ** 1 ปี** 9,000 11,000 13,000
R2 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน ** 2 ปี** 24,000 30,000 36,000
R3 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน ** 3 ปี** 35,000 45,000 50,000

 

no. Spacial Package Coating Protection size
s m l x xl xxl
S1 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน / ล้างดูดฝุ่นไม่จำกัด **1 ปี** 13,000 15,000 17,000
S2 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน / ล้างดูดฝุ่นไม่จำกัด **3 ปี** 36,000 42,000 45,000
S3 เคลือบแก้ว 3M / ประกัน / ล้างดูดฝุ่นไม่จำกัด **5 ปี** 50,000 65,000 70,000